, , , , , , , , ,

Ilmu Firasat - Sumber Isyarat

Terkadang firasat memang menjadi salah satu yang membuat kita bertanya pada seseorang bahkan pada para orangtua yang lebih mengenal dunia istilah "Keduten", tak hanya itu saja yang membuat kita selalu bertanda tanya besar mengenai Firasat maupun Isyarat yang mencoba menghampiri kita tiap waktu dan tiap detik juga desah nafas dalam organ tubuh kita. Entah mengapa kita selalu berprasangka buruk pada hal tersebut, apakah memang Alloh SWT menciptakan hal macam itu hanya untuk sebuah Tanda Tanya saja??, ialah melainkan Untuk kita Fahami, Gali Ilmunya dan untuk kita ketahui. Sederet Hal "keduten" berikut ini:Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji hanya milik Alloh Dzat yang Maha Mencukupi. Salam semoga terhaturkan kepada para hambanya yang terpilih.


(wa ba'du) kitab ini adalah kitab kecil yang akan menjelaskan tentang kedutannya anggota tubuh yang dibuat oleh Iskandar Dzul Qarnain al Yunani al Hakim 'alaihis salam yang kemudian ditafsiri oleh para ulama' dan para ahli hikmah...

(wa'lam) semoga Alloh memberikan pertolongan kepadaku dan kalian pada apa yang Dia sukai dan ridhoi. Dan semoga Dia menjadikan kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa dan takut kepadaNya.

Kitab risalah ini akan memaparkan keduten yang terjadi pada bagian-bagian tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki.

(Ketika ubun-ubun kepala keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan.

(ketika bagian belakang kepala keduten) maka menunjukkan pada keluar dari kegelisahan.

(ketika ubun-ubun dan kening keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan.

(ketika bagian kanan kepala keduten) maka menunjukkan pada kebaikan dan kelapangan yang sebentar lagi akan didapat.

(ketika bagian kiri kepala keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan perkara yang tidak disukai.

(ketika dua alis mata keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan kemuliaan. Ahli firasat berkata, "akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar."

(ketika alis kiri keduten) maka akan mendapatkan kelapangan, kebahagiaan dan kesenangan.

(ketika alis kanan keduten) maka kelapangan akan menemui dia dan kemulian yang sangat besar.

(ketika bagian diantara dua alis keduten) maka menunjukkan pada kebaikan, sorban yang akan dia pakai dan kemuliaan.

(ketika kelopak mata kanan atas keduten) maka kebaikan akan didapat dari orang yang sangat mulia. Ahli firasat berkata, "begitu juga dikatakan sebagai tanda kesusahan dan sakit."

(ketika kelopak kanan bawah keduten) maka menunjukkan pada tangisan, kesusahan, kegelisahan dan perkara yang tidak disukai akan menimpa. Dikatakan, "menunjukkan pada datangnya orang yang bepergian."

(Ketika bagian belakang mata keduten) maka orang yang bepergian akan datang kepadanya dan kebahagian serta kabar yang akan membuat dia bahagia.

(ketika kelopak-kelopak mata keduten) maka menunjukkan tangisan kepada orang yang dicintai.

(ketika bagian dalam kelopak mata keduten) maka menunjukkan pada kegelisahan dan kegundahan.

MATA KIRI

(Ketika kelopak mata kiri atas keduten) maka dia akan melihat orang yang telah lama pergi. Dikatakan, "akan melihat pasukan yang sangat besar atau hujan atau orang berkendaraan yang dia akan senang dengan kedatangannya, dan kebahagian atau kelapangan atau sesuatu yang mengandung kebahagian.

(ketika kelopak mata kiri bawah keduten) maka dia akan menghadiri perjamuan atau sesuatu yang dia

akan senang menerimanya. Dikatakan, "dia akan pendapatkan suatu hajat."

Ahli firasat berkata, "menunjukkan pada sakit yang kemudian akan sembuh."

(ketika bagian dalam kelopak mata kiri keduten) maka menunjukkan pada perkara yang akan membuat dia gembira atau harta dari tempat jauh akan mendatanginya.

(ketika ujung-ujung kelopak mata kiri keduten) maka menunjukkan pada rejeki, kelapangan dan ketentraman.

(ketika semua kelopak mata kiri keduten) maka nanti dia akan mendapat warisan.

(ketika semua kelopak mata kanan keduten) maka nantia dia akan mendapat anak laki-laki.

HIDUNG

(Ketika hidung bagian kanan keduten) maka dia akan selamat dari sakit. Ahli firasat berkata, "menunjukkan pada sakit dan kegundahan." Dikatakan, "menunjukkan akan mendapatkan kebaikan."
(ketika hidung bagian kiri keduten) maka akan mendapatkan hajatnya, meskipun dalam kejelekan dia akan merekanya dan mendapatkannya. Dzul Qarnain berkata, "dia akan mendapatkan hajatnya setelah dia berputus asa."

(ketika ujung hidung keduten) maka menunjukkan akan sakit. Namun, jika pada sisi ujung kiri, maka Alloh akan membayar hutangnya dan melapangkannya.

(ketika semua hidungnya keduten) maka dia akan mendapatkan harta dan kebaikan.

WAJNATAN

(Ketika wajnah/pipi kanan keduten) maka dia akan mendapatkan kesusahan dan kegundahan. Dikatakan, "keluarganya akan sakit."

dikatakan, "tanda kebahagiaan, kesenangan dan tangis karena takut Alloh.

PIPI

(Ketika pipi kanan keduten) maka tanda kesehatan pada tubuhnya dan dia akan mendapatkan sesuatu yang akan membahagiakannya. Dikatakan, "akan bercampur padanya kebahagiaan dan nikmat."

(ketika pipi kiri keduten) maka mara bahaya kecil akan menimpanya namun tidak bertahan lama. Dikatakan, "dia akan berpindah ketempat lain."

TELINGA

(Ketika telinga kanan keduten) maka tanda kebahagiaan dan ketentraman dan terkadang dia akan mendengar perkataan yang bisa membuat dia senang. Dikatakan, "tanda nikmat dan kebahagiaan."

(ketika daun telinga bawah/tempat anting-anting yang kanan keduten) maka perkataan akan dia dengar. Dzul Qarnain as berkata, "itu adalah tanda pertengkaran."

(ketika daun telinga bawah yang kiri keduten) maka kebahagian akan dia dapat. Dzul Qarnain as berkata, "dia akan mendapatkan harta yang belum pernah dia harapkan."

PELIPIS

(Ketika pelipis kanan keduten) maka dia akan menangisi keluarganya yang meninggal.

(ketika pelipis kiri keduten) maka tubuhnya akan sehat, ketentraman dan keselamatan dari semua perbuatan jelek. Ahli firasat berkata, "pelipis kanan menunjukkan pada kebahagiaan dan pelipis kiri menunjukkan pada kesusahan."

BIBIR

(Ketika bagian kanan mulut keduten) maka dia akan mendengar perkataan yang berat bagi dia/tidak mengenakkan.

(ketika bagian kiri mulut keduten) maka akan dilahirkan untuknya anak yang berkah.

(ketika langit-langit mulut keduten) maka tanda akan mendapatkan kebaikan.

(ketika bibir atas keduten) maka dia akan bertengkar. Namun terkadang dia akan mengucapkan salam kepada orang yang bepergian yang datang kepadanya.

(ketika bibir bawah kanan keduten) maka tanda pada sakit atau pertengkaran. Dikatakan, "tanda kemanfaatan yang akan didapat."

(ketika bibir bawah kiri keduten) maka sesuatu yang tidak disukai akan menimpa. Dikatakan, "tanda kebahagiaan."

LIDAH

(Ketika lidah kanan keduten) maka dia akan sakit dan dia akan sembuh dari penyakitnya itu.

(ketika lidah kirinya keduten) maka akan ada saudara atau kerabatnya yang sakit.

(ketika semua bagian lidah keduten) maka itu tanda akan sehat dan pertengkaran.

RAHANG

(Ketika rahang kanan keduten) maka dia akan mendapatkan kebaikan yang akan membuatnya bahagia. Dikatakan, "dia akan mendapatkan kemuliaan dan akan berangkat haji."

(ketika rahang kiri keduten) maka tanda kesehatan, kebaikan dan dia akan menang dalam pertengkarannya.

TENGGOROKAN

(Ketika tenggorokan keduten) maka dia akan mengalahkan musuhnya.

DAGU

(Ketika dagu kanan keduten) maka tanda tubuhnya akan sehat. Dikatakan, "tanda mendapat berkah dan kemuliaan."

(ketika dagu kiri keduten) maka tanda akan terjadinya perkara yang tidak disukai.

LEHER

(Ketika ada bagian leher/'unuq keduten) maka tanda akan mendapatkan harta yang banyak dari tempat yang jauh. Dikatakan, "akan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan."

(ketika leher/roqobah keduten) maka minta perlindunganlah kepada Alloh dari setan yang terkutuk. Namun, terkadang dia akan berpisah dengan orang yang dicintainya.

PUNDAK ('ATAQOH)

(Ketika pundak/'ataqoh kanan keduten) maka tanda pada kehinaan dan sakit yang akan menimpanya. Dikatakan, "tanda akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan."

(ketika pundak/'ataqoh kiri keduten) maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak.

BAHU/MANKIBUN

(Ketika bahu kanan keduten) maka tanda akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan.

(ketika bahu kiri keduten) maka tanda akan mengeluarkan banyak nafkah dan melakukan pekerjaan besar. Dikatakan, "tanda akan mendapatkan kesehatan."

TULANG SELANGKA/TUQHUWAH

(Ketika tulang selangka kanan keduten) maka tanda akan banyak anaknya.

(ketika tulang selangka kiri keduten) maka akan mendapatkan kebaikan dan rejeki yang halal.

LENGAN ATAS

(Ketika lengan atas kanan keduten) maka dikatakan dia akan mendapatkan anak laki-laki dan dia akan mendapatkan kebahagiaan.

(ketika lengan atas kiri keduten) maka dia akan mendapatkan berkah, kelapangan, kebaikan dan rejeki dari hasil usahanya. Dzul Qarnain berkata, "dia akan mendapatkan kebaikan dari penguasa yang mulia."

(ketika bagian dalam lengan atas kanan keduten), dikatakan, "tanda akan terkena penyakit." Dikatakan, "akan mendapatkan rejeki yang baik, kebaikan yang banyak dan keberkahan."

(ketika bagian dalam lengan atas kiri keduten) maka Dzul Qarnain berkata, "dia akan mendapatkan kebaikan dari penguasa."

SIKU

(Ketika siku kanan keduten) maka perkara jelek yang tidak disukai akan menimpa.

(ketika siku kiri keduten) maka tanda kebahagiaan dan ketentraman.

TELAPAK TANGAN

(Ketika telapak tangan kanan keduten) maka tanda kebahagiaan dan ketentraman, atau akan memakai pakaian baru.

(ketika telapak tangan kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan kebahagiaan dalam rejeki, kebaikan dan keberkahan, dan dia dia akan tidur dikasur yang enak dan tempat yang mulia.

KETIAK

(Ketika ketiak kanan keduten) maka tanda kebahagian yang datang dari tempat yang jauh.

(ketika ketiak kiri keduten) maka salah satu kerabatnya akan meninggal. Dikatakan, "tanda kebahagian dan berpelukan dengan kekasih."

TANGAN (SIKU KEBAWAH)

(Ketika tangan kanan keduten) maka tanda kebaikan, berpelukan dengan kekasih dan kekuasaan yang besar akan didapat.

(ketika tangan kiri keduten) maka tanda akan mendapat rejeki banyak dan kebahagiaan.

TELAPAK TANGAN BAGIAN DALAM (ROHAH)

(Ketika telapak tangan kanan keduten) maka tanda akan melakukan pertengkaran atau akan memukul orang.

(ketika telapak tangan kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan kebaikan, rejeki yang baik, keuntungan dan mendapatkan faidah.

JARI TANGAN

(Ketika jari jempol kanan keduten) maka tanda akan mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan. Dikatakan, "tanda akan mendapatkan kekayaan."

(ketika jari telunjuk kanan keduten) maka akan ada orang yang berkata jelek kepadanya dihadapan orang banyak.

(ketika jari tengah kanan keduten) maka tanda pertengkaran.

(ketika jari manis kanan keduten) maka tanda akan mendapatkan harta dan kekayaan.

(ketika jari kelingking kanan keduten) maka tanda penyebutan baik kepadanya oleh orang-orang.

(ketika jari jempol kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan kekayaan dan penghormatan dari orang-orang.

(ketika jari telunjuk kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan.

(ketika jari tengah kiri keduten) maka tanda akan selamat dari pertengkaran.

(ketika jari manis kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan kejelekan.

(ketika jari kelingking kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar.

TUBUH

(Ketika semua tubuh bergetar) maka tanda akan memeluk kekasih.

(ketika tubuh bagian kiri bergetar) maka akan diucapkan untuknya perkataan dusta. Dikatakan, "tanda akan mendapatkan harta dan kemuliaan serta pengagungan."

(ketika tubuh bagian kanan bergetar) maka tanda akan menemukan barangnya yang hilang.

(ketika hati bergetar) maka tanda akan mendapatkan pemberian dari kaum yang menginginkanya dan menyaksikannya.

(ketika perut bergetar) maka tanda kebaikan yang besar. Dikatakan, "tanda dia akan sakit."

jika yang bergetar adalah bagian kanan perut, maka tanda kebahagiaan dan kemuliaan. Dikatakan, "tanda akan mengadukan rasa sakit pada tubuhnya."

jika yang bergetar adalah bagian kiri perut, maka dia akan berenak-enakan dan bernikmat-nikmatan. Dikatakan, "tanda kesialan."

PUSAR

(ketika pusar keduten) maka tanda akan selamat dari siksa. Dikatakan, "tanda akan mendapatkan jalan keluar, kekayaan dan keberkahan pada dirinya dan orang yang masuk rumahnya."

PINGGANG

(ketika pinggang kanan keduten) maka perkataan kotor akan ditujukan kepadanya sedangkan dia

terbebas dari itu. Dikatakan, "tanda akan mendapatkan kebaikan yang lapang."

(ketika pinggang kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan anak laki-laki dan diselamatkan dari kesusahan.

(ketika pinggang kanan dan kiri keduten secara bersamaan) maka tanda akan menikah. Dikatakan, "tanda akan mendapatkan kebahagiaan."

TEMPAT TUMBUHNYA RAMBUT KEMALUAN

(Ketika tempat tumbuhnya rambut kemaluan keduten) maka tanda akan mendapatkan perempuan.

PENIS

(Ketika penis keduten) maka tanda akan mendapat kebahagiaan, rejeki yang baik, kenikmatan dari kerabatnya dan akan memperoleh anak-anak laki-laki yang diberkahi dan sholeh-sholeh.

TESTIS (BIJI PELIR)

(Ketika testis kanan keduten) maka tanda akan memenuhi hajat.

(ketika testis kiri keduten) maka tanda akan menikah dan bahagia.

(ketika kedua testis keduten secara bersamaan) maka juga tanda akan menikah dan bahagia.

PANTAT YANG UNTUK DUDUK

(Ketika pantat untuk duduk keduten) maka tanda akan mendapatkan rejeki yang belum pernah diharapkan.

(ketika bagian antara dua testis dan pantat untuk duduk keduten) maka tanda akan mendapatkan kebahagiaan.

(ketika pantat kanan keduten) maka tanda akan difitnah dengan perkataan dusta. Dikatakan, "tanda musuhnya akan mati dan dia senang karenanya."

(ketika pantat kiri keduten) maka tanda akan melakukan kema'rufan. Dan terkadang dia akan mendapat kebahagiaan.

PUNGGUNG

(Ketika punggung kanan keduten) maka tanda kekayaan, kebahagiaan dan anak.

Begitu tafsiran jika yang keduten punggung bagian kiri.

LAMBUNG

(Ketika lambung kanan keduten) maka tanda akan sakit dan nantinya akan sembuh.

(ketika lambung kiri keduten) maka tanda akan bepergian dan berpindah ke tempat lain.

LUTUT

(Ketika lutut kanan keduten) maka tanda akan mendapatkan kekuasaan dan rejeki. Dikatakan, "akan mendapatkan kebahagiaan dari penguasa."

(ketika lutut kiri kedute) maka tanda akan mendapatkan kekuasaan dan selamat dari kegelisahan.

(ketika kedua lutut keduten bersamaan) maka tanda akan menzina pelacur.

BETIS

(Ketika betis kanan keduten) maka tanda akan mendapatkan keadaan yg mulia dan baik disisi manusia.

(ketika bagian dalam betis kanan keduten) maka tanda akan selamat dari kesusahan dan akan melakukan perjalanan yang nantinya dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemanfaatan di dunia dan akherat. Dikatakan, "tanda sebagian kerabatnya akan meninggal.

(ketika betis kiri keduten) maka tanda akan melakukan perjalanan yg dia aka menghilang dari keluarganya kemudian akan kembali dalam keadaan selamat.

MATA KAKI

(Ketika mata kaki kanan keduten) maka tanda akan mendapat kebahagiaan. Dikatakan, "tanda akan mengiring mengikuti jenazah."

(ketika mata kaki kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan rejeki yg baik dan kebahagiaan.

TUMIT

(ketika tumit kanan keduten) maka tanda akan mendengarkan berita yg menggembirakan. Dikatakan, "tanda akan mendapatkan kebaikan."

(ketika tumit kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan kebahagian dan kelapangan dlm perniagaanya.

TELAPAK KAKI

(Ketika telapak kaki kanan keduten) maka tanda akan meminta namun hajatnya tidak dipenuhi. Dikatakan, "tanda mendapatkan sesuatu yg tdk disukai dan menyesakkan dada."

(ketika telapak kaki kiri keduten), tafsiranya sama dg ketika telapak kaki kanan keduten.

(ketika telapak kaki kiri bgn dalam keduten) maka tanda akan mendapatkan rejeki dan berkah. Dikatakan, "tanda akam mendapatkan kemuliaan dari penguasa."

(ketika telapak kaki kanan bgn dalam keduten) maka tanda akan mendapatkan rejeki yg lapang.

(ketika kedua telapak kaki bgn dalam keduten) makan tanda akan mendapatkan perkara yg menyesakkan dada.

(ketika telapak kaki kanan bgn dalam gatal) maka tanda akan mengunjungi saudara atau akan memindahkan mayat.

(Ketika telapak kaki kiri bagian dalam gatal) maka tanda akan memasuki rumah baru.

JARI KAKI KANAN

(Ketika ibu jari kaki kanan keduten) maka tanda orang yg bepergian akan datang. Dikatakan, "tanda akan sakit ringan."

(ketika jari telunjuk kaki kanan keduten) tanda akan mendekati kematian kemudian terselamatkan.

(ketika jari tengah kaki kanan keduten) tanda akan bertengkar dg orang yg dibenci.

(ketika jari manis kaki kanan keduten) maka tanda kebaikan, kemuliaan dan kekayaan. Dikatakan, "tanda kekhawatiran."

(ketika jari kelingking kaki kanan keduten) maka tanda akan mendapatkan kebaikan yg sangat banyak.

JARI KAKI KIRI

(Ketika ibu jari kaki kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan kemuliaan dan kekayaan.

(ketika jari telunjuk kaki kiri keduten) tanda akan kekhawatiran namun nanti akan reda.

(ketika jari tengah kaki kiri keduten) tanda akan mengalahkan dan menaklukkan musuhnya.

(ketika jari manis kaki kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan rejeki yg lapang.

(ketika jari kelingking kaki kiri keduten) maka tanda akan dikaruniai anak2 yg akan membuatnya bhagia.

(ketika seluruh jari kaki kanan keduten) maka tanda akan mendapat rejeki yg lapang.

(ketika semua jari kaki kiri keduten) maka tanda akan mendapatkan kemuliaan.

WALLOHU A'LAM BIS SHOWAB WA ILAIHIL MARJA' WAL MA.AAB

Kata kunci:
arti kedutan bibir atas bagian tengah, arti keduten, apa arti kedutan, apa arti kedutan pantat kiri, apa maksud badan bergetar dalam hukum islam, arti kedutaan di
Share: